Trang Fanpage của Blogger

Sơ qua về bản thân:

  • Tên: Lưu Thị Phương Dung; Tuổi: 34
  • Nơi sống: thành phố Thái Nguyên
  • Nghề nghiệp: Kỹ sư
  • Sở thích: trang điểm và đọc sách + ngủ nướng
  • Loại da: hỗn hợp dầu
  • Màu da: khoảng NC20 của Mac; Kem nền Chanel dùng màu sáng thứ 2 trong dãy Beige